Några tips till dig som ska börja släktforska.

Feb 9th, 2010 | By | Category: Släktforskning

All släktforskning börjar med att du blir nyfiken på vilka dina förfäder är. Du måste själv ställa upp mål för vad du vill uppnå. Samla material t.ex. dagböcker, födelseuppgifter, giftermålsbevis, betyg, brev, fotografier, tidningsklipp  mm. Börja med dig själv, dina barn, syskon och föräldrar. Gå sedan bakåt i tiden. Har du någon äldre släkting i livet som kan berätta om tidigare generationer?  Kontakta denne/dessa så snart du kan. Ring eller skriv brev och tala om att du börjat släktforska. Fråga om han/hon har några fotografier eller något annat, av det som nämnts ovan, av material om släkten som du kan kopiera eller skriva av.  Skriv ner korta levnadsbeskrivningar om de personer du får veta mer om.

Skriv ner alla basuppgifter på registerkort. Glöm inte att notera ursprungskällan. Det är viktigt för att kunna kontrollera informationen i framtiden och för att korrigera eventuella felaktigheter.  Anteckningarna ska förutom namn och födelsedata helst innehålla uppgifter om yrke, giftermål, barn, födelseort och församling, senaste bostadsort och i förekommande fall tid för dödsfall.  Dessa uppgifter är viktiga när du ska utvidga eller komplettera med information från offentliga källor. T ex om du vill söka efter bouppteckningar eller i fastighetsregister och domstolsprotokoll. Från Länsarkiven kan du få en kopia på t ex en bouppteckning. Ett enkelt utdrag kostar som regel ingenting men om det behövs flera sökningar kan det kosta 100 – 200 kronor per gång. (2010 års taxa)

Själva tog vi till en början hjälp av Erik Appelgrens (författaren till Vallonernas Namn) uppgifter och försökte bygga vidare på hans information. Det gav oss en bas för fortsatt forskning. Denna information var en bra start, men otillräcklig för vår släktlinje.

Kontakter som vi fick med släktforskare när vi sökte på nätet på Anbytarforum, Sällskapet Vallonättlingar och Rötter ledde oss vidare. CD-skivan över smeder gav oss kompletterande uppgifter. Vi fick då en bas som senare ledde till de första Qvarfordtarna i Sverige. Vi även tog hjälp av bl.a. Kurt G. Trädgårdhs forskning som vi har anammat som en av de bästa kartläggningarna av vår familj. Många andra släktforskare har bidragit med värdefulla detaljuppgifter.  Underskatta aldrig de kunskaper som finns hos andra släktforskare.

Vi anmälde oss till Föreningen DIS som samlar släktforskare.  Årskostnaden på 220 kronor (2010) i region ÖST är mycket blygsam i förhållande till hur det underlättat vår släktforskning. I medlemskapet ingår tidningen Diskulogen som innehåller mycket värdefull information för den som släktforskar. Tidningen utkommer 4 gånger per år. För den som vill samla släktinformation på sin dator erbjuder föreningen ett mycket bra släktforskningsprogram till medlemmarna för 750 kronor.  Vi använder f.n. Disgen 8. Föreningen har även “faddrar” som kan ge råd till de som använder datorn som hjälpmedel.  Med denna hemsida vill vi bidra med vad vi fått fram.  Resultatet beror till stor del på ett samarbete med andra släktforskare och att de varit villiga att dela med sig av sina erfarenheter och information då vi kört fast. Vilket händer då och då.

Vi startade i nutid med nu levande personer och gick bakåt. I ett första steg kartlade vi bara släktingar på fädernet. I steg två förde vi in kända uppgifter om partner och barn. I steg tre kompletterade vi uppgifter om födelsetider, giftermål och dödsfall. I steg fyra försökte vi föra in yrkesuppgifter och övriga tillgängliga biografiska data. Som steg fem lade vi upp en rutin för en fortlöpande uppdatering av hemsidan och insamling av nya uppgifter.

OBSERVERA att alla nu levande som finns med i släktregistret med uppgifter och biografier i detta register har lämnat sitt tillstånd enligt Personuppgiftslagen (PUL). Denna information får inte utan tillstånd, i varje enskilt fall, användas i andra register.

Tillslut lyckades vi knyta ihop nutid med vår släkts anor tillbaka till slutet av 1500-talet.  Men det finns fortfarande många  funderingar som måste besvaras. Några finns med i vår sammanställning av biografier för de äldsta i släkthistorien.

Att bygga upp ett släktträd är ett detektivarbete som kräver engagemang för att lyckas. Lyssna på andra och lär så klarar du uppgiften!

Användbara länkar för din släktforskning. ANBYTARFORUM. RÖTTER:  http://aforum.genealogi.se/discus/  och   SÄLLSKAPET VALLONÄTTLINGARNA  http://www.vallon.se/  .  THOMAS EKs nya hemsida och släktregister hittar du på   http://www.familjeaktuellt.se . Den öppnar inom kort.

Uppdaterat 2010-04-22

Updated April 22, 2010

Leave Comment