Släktforskning om smedsläkten Qvarfordt

Mar 19th, 2010 | By | Category: Huvudartikel, Släktforskning

Släkten Qvarfordt återfinns för första gången i svenska källor 1627 i Finspång, Östergötland. Uppgifterna finns bl. a publicerade i “Smedforskaren år 2000″. Men det finns andra källor som kan vara intressanta för släktforskare. Till Norge kom omkring 1610 två bröder som blev anställda vid Baerums Verk som smältare. Detta bruk öppnades 1610 och anställde kvalificerade smeder och bruksarbetare. Att vara smältare var ett kvalificerat hantverk på den tiden. Smältaren måste kunna “läsa” smältprocessen i härden.

Den norske författaren Yngvar Hauge har i en bok som utgavs 1953 i Oslo, “Baernums Verk og historie” beskrivit att två bröder, Anders och Michael (senare Mikkel) Qvarfordt kom från Sachsen-Anhalt och anställdes vid verket när det öppnade 1610. Enligt vissa uppgifter var Michael ca 12 år yngre än sin bror. Andra upgifter säger att ytterligare person var med eller kom efter. Hans namn var Seeburg. Denna person antas komma från Sachsen-Anhalt i det som nu är Tyskland.

I maj 2009 fick jag  uppgifter från Oslo Stadsbibliotek som innehöll en förteckning på personer som arbetade i december 1610 vid en järn hytta vid Vestre Baernum utanför Oslo i Norge. Listan innehöll nio namn varav tre med namnet Quarfordt. Dels Anders och Michael som nämns ovan och en som tidigare inte nämnts i svensk släktforskning, Morten Quarfordt. Det har ännu så länge inte varit möjligt att få fram ytterligare uppgifter om dessa personer. Men alla tre ska ha kommit från staden Querfurt i Sachsen-Anhalt. En stad som då hade 2-3.000 invånare. Sannoliketen för att den Anders Qvarfordt som arbetade för Louis de Geer i Finnspong 1627 är släkt med någon eller alla som år 1610 arbetade i Vestre Baernum är ganska stor. En eller flera av dessa kan ha flyttat till Sverige. Thomas Ek har liksom jag försökt att skaffa information från stadskansliet i Querfurt men ännu inte fått något svar.

I släkten finns det uppgifter om att vår släkt kommer från Vallonien i dåvarande “Spanska Nederländerna” . Det kan faktiskt inte uteslutas, men Europa såg helt annorlunda ut då. Smeder gifte sig oftast med en kvinna från en annan smedsläkt. Det finns många bevis på detta i Thomas Eks släktregister och vårt. Många av dessa smedsläkter kom från Vallonien i nuvarande Belgien. Man har ju släkt på både fäderne och möderne linjerna så visst kan vi säga att vi både härstammar från Sachsen-Anhalt och Vallonien. Men historien i forna dagar handlar ju oftas om män. För den som släktforskar är det oftast lättast att hitta uppgifter på svärdsidan. Jag funderar faktiskt på att skriva en artikel om kvinnor i släktforsningens historia.

De europeiska krigen ledde till stora folkomflyttningar. Smeder och andra för krigsföringen användbara personer följde med soldaterna i deras kampanjer. Det är alltså inte otroligt att vissa familjer slog sig ner på nya platser. Under 1500- och 1600-talet var det nuvarande Tyskland en del av det Tysk-Romerska riket.

Namnet Qvarfordt har genom åren stavats på över 20 olika sätt i Sverige. Men kom ihåg att det var lokala präster som skrev in en persons namn i kyrkböckerna. Det kan ha lett till dialektala skillnader. Läs och skrivkunningheten var låg så det finns ända in till mitten av 1800-talet bevis på hur en persons namn stavats på ett nytt sätt när han/hon flyttat till en annan ort.

Men ursprungstolkningen av namnet som finns i både Vallonien och i staden Querfurt är att det betyder “övergången vid källan/floden”. Gå gärna in och titta på staden Querfurts hemsida på nätet. Titta även på internetuppslagsverket Wikipedia. I staden Querfurt fanns en adelssläkt von Querfurt. Detta beskrivs på staden Querfurts hemsidor. Denna släkt ska ha dött ut omkring 1490. Adelsläkten kan spåras tillbaka till 900-talet. Under en lång period satt den släkten som lokala regenter i staden Querfurt och Sachsen-Anhalt.

Det finns nu inga som helst bevis för att vår släkt skulle härstamma från denna adelsfamilj. I några andra länder t.ex Frankrike och USA finns det familjer som har namnet “von Querfurt” eller “von Qvarfordt” (även med andra stavningar). Det troliga är att de familjer som kom till Norge eller Sverige under slutet av 1500-talet eller i början av 1600-talet använde uttrycket att de kom från staden Querfurt och fick det som familjenamn. Alltså “von” = från staden Querfurt.

För min personliga del tror jag att vår släkt kan spåras till staden Querfurt i Sachsen-Anhalt och att de två bröderna, Anders och Michael och nu även Morten som fick anställning vid Baerums Verk i Norge kan ha kommit  till Sverige. Den Anders som återfinns i Finspångs arkiv 1627 skulle kunna vara en son till antingen Anders eller Michael Qvarfordt som fick anställning vid Baerums Verk 1610.

Den Anders som finns i Finspångs arkiv antas vara född omkr. 1600. Det går naturligtvis inte ihop med att bröderna Anders och Michael jobbade som smältare år 1610 vid Baernums Verk.

Det finns kanske ytterligare en generation vi inte räknat med i vår släktforskning.

Kanske finns delvis svaren i Yngvar Hauges bok om Baerums Verk og historie. Boken finns på Oslo Stadsbibliotek/Drachmanska biblioteket i tre exemplar. Sök på nätet så hittar du den.

För släktforskaren finns även information på Anbytarforum, Rötter/Roots .

In english Serious genealogists are welcome to use our information for their private research. To use the information in commercial sites can be a violation of the law. No information can be used in commercial register whitout our permission. All information about now LIVING persons are NOT ALLOWED to be used in any other register without permission according to the law. To do so, you need a permission from each person in all cases and for all register.
(PUL-PersonUppgiftsLagen)

If you want a special permission to use our genealogist research, write to us.

Click at släktforskning/Index to find a person in our Family Tree. For many members there are a short biography and other members in that family including data about birth, death, marriage.

Uppdaterad artikel och personförteckning 2010-03-20/Updated article and register Mach 20, 2010

Leave Comment