Släktforskning ur ett historiskt perspektiv

Mar 19th, 2010 | By | Category: Släktforskning
Släktforskning och ett lands historia hör ihop. Inte minst för vår släkt som har anor från Sachsen-Anhalt i nuvarande Tyskland. När vår ane Anders Qvarfordt återfinns för första gången i gamla arkiv från Finspong 1627 hade “trettioåriga kriget” pågått i nio år. Staden Querfurt, som antas vara Anders Qvarfordts födelseort, hade intagits av svenska hären 1625. Nedan finner du du en bild på hur Europa såg ut 1648 efter Westfaliska freden.

Foto: Wikipedia, fri bild
(klicka på bilden för förstoring,
click to enlarge the picture)

Nederländerna och Belgien kallades under 1500-talet och första hälften av 1600-talet för Spanska Nederländerna. När spanska armadan anföll England 1588 räknades Spanska Nederländerna som hemmahamn. Gränserna mellan Frankrike, Nederländerna och Tysk-Romerska riket ändrades många gånger under denna krigiska period. Detta innebar stora folkförflyttningar. Inte minst till följd av de stora fälttågen i Europa.

Efter franska revolutionen 1789 dominerade Frankrike Europas karta fram till 1812 då de erövrat områden ända upp till Danmark och invaderade Polen och Ryssland. De tog sig ända fram till Moskva. Den 14 september 1812 intog Napoleon Bonaparte Moskva. Alla ryska ledare inklusive Tsaren hade retirerat österut. Napoleon väntade i fem veckor i Moskva på att Ryssland skulle kapitulera. Franska trupperna drog sig därefter tillbaka västerut. Det fanns ingen att skriva ett kapitulationsavtal med. När Napoleon drog sig tillbaka västerut förföljdes han av den ryske generalen Kutzov. Av de 580.000 man som Napoleon hade med i fälttåget överlevde bara ca 22.000 man. Europas karta förändrades igen. Allt detta gör att ursprunget för vår familj kan diskuteras. Valloner kan ha funnits med på ett tidigt stadium innan Napoleon och flyttat. Det kan även var så att skickliga smeder i Sachsen-Anhalt engagerades för arbete i Norge (Danmark) eller i Sverige.

Även Sveriges karta såg annorlunda ut. Skåne, Blekinge och Halland tillhörde Danmark fram till andra hälften av 1600-talet. Stora  delar av nuvarande  Norge tillhörde Danmark fram till 1814 och administrerades från Köpenhamn. Den som söker uppgifter om Norge före 1814 bör alltså även söka i danska källor.

 Den Skandinaviska kartan förändrades under 1600,1700 och början av 1800-talet.  Svenska hären som krigade i stora delar av Europa och  hade besittningar i Finland, Baltikum och delar av nuvarande Tyskland under det vi nu kallar “stormaktstiden”. Den som släktforskar på denna period gör därför naturligtvis klokt i att även söka i danska, norska, finska och tyska urkunder. Bilden under är från stormaktstiden.

Foto: Wikipedia, fri bild

Leave Comment