Om Karl-Gustav Qvarfordt

Sedan mitten av 1950-talet har jag samlat material om släkten och mig själv i en stor resväska som inte längre användes. Min far och mor var inte speciellt intresserade av att ”samla på gammalt skräp”, men i mina tonårstankar var väskan en ”tidskapsel” som skulle öppnas någon gång i framtiden. På bilderna KG och Björn Qvarfordt. (Foto: Björn Qvarfordt och KG Qvarfordt)

Någon gång under 1960-talets andra hälft träffade jag Erik Appelgren som skrivit boken Vallonernas Namn. Han gav mig ett stencilerat utdrag av avsnittet om släkten Qvarfordt. Det kom många år senare att bli basen för min vidare forskning om släkten. Det var först inför min 65-årsdag som jag, och efter viss påtryckning från mina barn, öppnade ”tidskapseln” och började systematisera väskans innehåll. Här fanns dagböcker, 100-tals brev, gamla almanackor, betyg, bouppteckningar, giftermålsbevis, tidningar, bandinspelningar och mycket annat. Det var då idén om att börja släktforska blev till verklighet.

Hemma hade jag tillgång till en kraftfull dator så jag skaffade ett bra släktforskningsprogram (Disgen 8 ) vilket visade sig vara till stor hjälp för att få ordning på all information från olika källor. På Anbytarforum på Internet fick jag kontakt med andra släktforskare. Det var till fantastisk hjälp för att fylla ut luckor där jag själv inte lyckats. På Internettidningen Rötter och Sällskapet Vallonättlingarnas diskussionsforum fann jag mycket värdefull information om släkten Qvarfordt.

En av mina söner, Björn Qvarfordt, är fotograf, det är han som ansvarat för att lägga upp denna hemsida och göra den grafiska utformningen. Utan hans hjälp skulle hemsidan inte se ut som den gör idag.