Juridisk information

Materialet på denna hemsida får användas i släktforskningssyfte av privatpersoner under förutsättning att ursprungskällor anges. Detta är viktigt för att uppgifter ska kunna kontrolleras och felaktigheter rättas till. Kopiering, helt eller delvis, i kommersiellt syfte är inte tillåtet. Uppgifter om nu levande personer får inte föras in i andra register utan tillstånd i varje enskilt fall och för varje register. Bestämmelserna i PersonUppgiftsLagen (PUL) gäller.

Fotografier, teckningar och andra konstnärliga verk är skyddade av UpphovsrättsLagen samt sedvanerätt och får i de flesta fall inte användas, kopieras eller mångfaldigas utan tillstånd i varje enskilt fall och för varje enskilt syfte. Att utan tillstånd använda upphovsrättskyddat material kan innebära stora skadeståndskrav.

Ett exempel på upphovsrätt är släktvapnet på denna hemsida. Vapnet är registrerat hos Svenska Heraldiska Föreningen och antaget av Hans Qvarfordt, Eskilstuna. Han innehar även upphovsrätten till släktvapnet. Konstruktör och tecknare till vapnet är Davor Zovko. Publiceringen av släktvapnet på vår hemsida har godkänts av Hans Qvarfordt. 

Vi som sammanställt denna hemsida hoppas att den kan bidra till fortsatt släktforskning samt utbyte av kunskap och erfarenheter. Släktforskning bygger på samarbete med andra släktforskare, därför vill vi inte att allt de arbete som vi och andra gjort ska kunna utnyttjas kommersiellt.